newsline

BLUP står för Best Linear Unbiased Prediction

En avelsvärderingsmetod där man använder alla kända bedömningsfakta som finns, inte bara individens egen bedömning utan även föräldrar, syskon och avkommors bedömningspoäng. Poängen har bearbetas matematiskt till ett avelsindex där alla individer kan jämföras med varandra oberoende av kön, bedömningsplats, land och ålder. Indexen är objektivt skattade avelsvärden för de enskilda individerna. Dessa avelsvärden ger en indikation på vad man kan förvänta sig att hästarna kommer att nedärva till sina avkommor. BLUP är den idag absolut bästa avelsvärderingsmetod som finns och används för olika djurslag runt om i världen. BLUP för hästar har utvecklats av Þorvaldur Arnarsson.

BLUP-index skiftar i säkerhet ju fler uppgifter som matas in om individen, allt ifrån ett något otydligt prognosvärde som ett föl får från sina föräldrars avelsindex, till ett tydligare värde med individbedömning och de allra säkraste som hingstar kan få med många avkommor.

Varje indextal uttrycks på en skala där 100 är medel och indextal över 100 är positivt och man förväntar sig att den skall förbättrar egenskapen, medan egenskaper som har under 100 troligtvis försämrar avelsvärdet på den egenskapen. Den islandshäst som för närvarande (2010) har högst BLUP är Garri frá Reykjavik med totalindex BLUP 132.

Du kan själv lätt räkna ut ditt föls BLUP genom att addera hingstens och stoets BLUP med varandra och därefter dividera med två. Exempelvis för tölt har Flipi 121 + stoet 109 = 230 / 2 = BLUP 115 i tölt.

Du kan också gå in i www.worldfengur.com / Klicka på Häst / Virtual Mate Selection. Då kan man få fram den planerade avkommans BLUP-index på alla egenskaper, samt att man får se vilka möjliga färger den kan få.

Klicka här för ytterligare information om hur vi kan använda BLUP i vårt avelsarbete