newsline

AVGIFTER  inklusive moms 

Alla ärenden som inte betalas via Hestur (Payson) faktureras via Fortnox Finans.


HÄSTPASS. 

 • Hästpass och registrering, yngre än 6 månader: 1.000 kr
 • Hästpass och registrering, från och med 6 månaders ålder: 1.800 kr
 • Hästpass och registrering, betäckning finns ej registrerad, e. hingst som inte löst licens: 8.750 kr
 • Hästpass och registrering, betäckning finns ej registrerad, e. hingst med licens: 5.000 kr
 • Hästpass till redan registrerad häst med lösbladspass som innehåller signalementsbeskrivning: 500 kr
 • Hästpass till redan registrerad häst med registreringsbevis: 1.500 kr
 • Hästpass, återutfärdande av hästpass (förlorat eller förstört): 1.800 kr
 • DNA-test: 600 kr per styck. För härstamningskontroll.
 • Montering av tagel per st: 150 kr (Tagel som inkommer och inte är monterat enligt SLUs monteringskit)
 • Administrationsavgift, passansökningar som kommer inte via Hestur: 500 kr

DNA härstamningskontroll mot fader är obligatoriskt på alla hästar sedan 2009. Om betäckning finns ej registrerad eller om ID-kontroll är inte utförd vid sidan av moder är även härstamningskontroll mot moder obligatoriskt.


Hingstlicens och stoavgift

 • Betäckningslicens, 3.750 kr.
 • BLUP betäckningslicens, 3.750 kr.
 • Gårdshingstlicens, 3.750 kr.
 • Stoavgift per sto, 1.000 kr. Betalas i Hestur innan stoet är betäckt och senast 30 september.
  • Bedömda ston och ston som har bedömd avkomma betalar rabatterat pris på 250 kr.

ÖVRIGA AVGIFTER och REGISTRERINGAR.

 • Ägarbyte, rapporterat via Hestur, 250 kr. Handläggningstid 1 – 5 arbetsdagar.
 • Ägarbyte, fakturabetalning, 500 kr. Handläggningstid 6 – 8 veckor från betalningsdatum.
 • Tilläggsregistrering. Registrering av importerad häst, som har godkänt EU-hästpass med UELN-nummer, 500 kr
 • Röntgenutlåtande, 1.000 kr, via Hestur. Obligatoriskt för hingst i god tid innan bedömning.
 • Återutskick av handlingar, 130 – 170 kr beroende på tyngd. Handlingar som kommer i retur till kansliet efter utskick.
 • Kompletteringsförfrågan. För ofullständigt inskickade handlingar av all slags registrering där Avelskansliet får efterlysa komplettering för att kunna genomföra registrering, 125 kr

Anmälningsavgift till bedömning

 • Exteriör bedömning, 2.250 kr
  • År 2020 erhåller svenskregistrerade ston och valacker 1.000 kr i rabatt (betalar 1.250 kr)
 • Valack totalbedömning, 2.250 kr
  • År 2020 erhåller svenskregistrerade valacker 1.000 kr i rabatt (betalar 1.250 kr)
 • Sto totalbedömning, 3.000 kr
  • År 2020 erhåller svenskregistrerade ston 1.750 kr i rabatt (betalar 1.250 kr)
 • Hingst totalbedömning, 3.750 kr
 • Endast ridbedömning kostar samma som totalbedömning

Pris för anmälan efter att annonserad anmälningstid gått ut är anmälningsavgift +500 kr

Vid utebliven visning återbetalas allt utom 1.000 kr för administrativ kostnad endast mot veterinärintyg eller intyg från bedömningsansvarig. Detta mailas inklusive kontouppgifter till avelskansliet.


Kurser och föreläsningar

 • Kursarvode, 7.420 kr per dag. Resekostnad tillkommer (18,5 kr/mil)
 • Föreläsning, arrangeras av förening, 1.500 kr. Resekostnad tillkommer (18,5 kr/mil)