newsline

AVGIFTER  inklusive moms 


HÄSTPASS. 

 • Hästpass och registrering, yngre än 6 månader: 1 000 kr
 • Hästpass och registrering, från och med 6 månaders ålder: 1.800 kr
 • Hästpass och registrering, betäckning finns ej registrerad, e. hingst som inte löst licens: 8.750 kr
 • Hästpass och registrering, betäckning finns ej registrerad, e. hingst med licens: 5.000 kr
 • Hästpass till redan registrerad häst med lösbladspass som innehåller signalementsbeskrivning: 500 kr
 • Hästpass till redan registrerad häst med registreringsbevis: 1 500 kr
 • Hästpass, återutfärdande av hästpass (förlorat eller förstört): 1 800 kr
 • DNA-test: 500 kr per styck. För härstamningskontroll.
 • Montering av tagel per st: 150 kr (Tagel som inkommer och inte är monterat enligt SLUs monteringskit)
 • Administrationsavgift, passansökningar som kommer inte via Hestur: 500 kr

DNA härstamningskontroll mot fader är obligatoriskt på alla hästar sedan 2009. Om betäckning finns ej registrerad eller om ID-kontroll är inte utförd vid sidan av moder är även härstamningskontroll mot moder obligatoriskt.


Hingstlicens och stoavgift

 • Betäckningslicens, 3 750 kr. Rapporteras och betalas i Hestur.
 • BLUP betäckningslicens, 3 750 kr. Rapporteras och betalas i Hestur.
 • Gårdshingstlicens, 3 750 kr. Rapporteras och betalas i Hestur. (Från 1. januari 2017)
 • Stoavgift per sto, 1 000 kr. Rapporteras och betalas i Hestur. Stoavgiften gäller för stoet till 1 hingst aktuell säsong.
  • Bedömda ston och ston som har bedömd avkomma betalar rabatterat pris på 250 kr.

ÖVRIGA AVGIFTER och REGISTRERINGAR.

 • Ägarbyte, rapporterat via Hestur, 250 kr. Handläggningstid 1 – 5 arbetsdagar.
 • Ägarbyte, fakturabetalning, 500 kr. Handläggningstid 6 – 8 veckor från betalningsdatum.
 • Tilläggsregistrering. Registrering av importerad häst, som har godkänt EU-hästpass med UELN-nummer, 500 kr
 • Röntgenutlåtande, 1 000 kr, via Hestur. Obligatoriskt för hingst i god tid innan bedömning.
 • Återutskick av handlingar, 200 kr. Handlingar som kommer i retur till kansliet efter utskick.
 • Kompletteringsförfrågan. För ofullständigt inskickade handlingar av all slags registrering där Avelskansliet får efterlysa komplettering för att kunna genomföra registrering, 125 kr

Anmälningsavgift till bedömning

 • Exteriör bedömning, 2250 kr
 • Valack totalbedömning, 2250 kr
 • Sto totalbedömning, 3000 kr
 • Hingst totalbedömning, 3750 kr
 • Endast ridbedömning kostar samma som totalbedömning
 • Pris för anmälan efter att annonserad anmälningstid gått ut är anmälningsavgift +500 kr

SIF Avel tar ej betalt för att korrigera färg, nytt chipnummer och kastrering av häst. Ägare/hästhållare bekostar avgift för porto.