newsline

Blanketter SIF Avel har inte lagringskapacitet och arkiverar inte handlingar som inkommit för t. ex registrering av ägarbyte eller kompletteringsärenden. Det innebär att de handlingar som inkommer och ej är kompletta eller betalning uteblir, returneras till avsändaren i REK-brev efter en månads liggetid och ärendet avskrivs.