newsline

Intyg om förlorad originalhandling för utfärdande av duplikat hästpass eller ersättande av originalhandling har inkommit.

Protest mot ansökan ska ske skriftligt till Avelskansliet, Box 314, 532 24 Skara eller via e-postadress avelskansli@sifavel.se. Om inga protester har inkommit inom 1 månad enligt nedan angivet datum kan ett duplikat av identitetshandling utfärdas under förutsättning att ärendet är komplett enligt rutin för ansökan.

 

EFTERLYSNING av originalhandling;

15.10.2019 Fram från Lindeberg SE2002201219

30.10.2019 Fafnir från Lind SE2010170466

07.11.2019 Manadis från Hålåsen SE2005205165

07.11.2019 Glanni från Västerboda SE2005105038