newsline

Intyg om förlorad originalhandling för utfärdande av duplikat hästpass eller ersättande av originalhandling har inkommit.

Protest mot ansökan ska ske skriftligt till Avelskansliet, Box 314, 532 24 Skara eller via e-postadress avelskansli@sifavel.se. Om inga protester har inkommit inom 1 månad enligt nedan angivet datum kan ett duplikat av identitetshandling utfärdas under förutsättning att ärendet är komplett enligt rutin för ansökan.

EFTERLYSNING av originalhandling;

25.06.2019 – Hind frá Fjalli IS1995257634

27.06.2019 – Eydis från Sundabakka SE2012204806

09.07.2019 – Eldraun från Backhaga SE2009209892

09.07.2019 – Dimmalimm från Ängdala Gård SE2007207289

09.07.2019 – Gæfa från Tulatorp SE2014206305