newsline

Då det är många uppfödare som har haft bra resultat under året har vi valt att lyfta fram de 10 högsta enligt poängberäkningssystemet och nominera alla. Alla uppfödare i tabellen nedan är nominerade, i bokstavsordning:

Uppfödare/gårdsnamn Antal totalbedömda Medelpoäng exteriör Medelpoäng ridegenskaper Medelpoäng totalt Medelålder % visade*
Backome 7 8,46 8,21 8,31 5,3 75%
Knutshyttan 6 8,23 8,16 8,18 6,2 67%
Lilla Sträckås 2 8,12 8,01 8,05 5,0 78%
Lindeberg 3 8,13 7,67 7,86 5,0 50%
Skeppargården 2 8,17 7,80 7,95 4,5 100%
Smedjan 2 7,80 8,24 8,06 5,5 100%
Snäcksjön 3 8,20 7,72 7,91 5,7 25%
Solbacka** 2 8,09 8,11 8,10 6,0 40%
Sundabakka 4 8,24 8,04 8,12 6,7 25%
Åleby 3 8,12 7,79 7,93 7,0 100%

* Andelen ston från gården som har kommit till bedömning från årskullarna som är i år 5, 6 och 7 år gamla.

**Solbacka har dessutom fött upp stoet Svala från Solbacka som får hederspremie för avkommor i år.

Klicka här för regler om utmärkelsen årets uppfödare