newsline

Årets Uppfödare 2018

Knutshyttan, Gardar Gislason


Tidigare år:

2017: Backome, Familjen Winstrand
2016: Backome, Familjen Wingstrand
2015: Knutshyttan, Gardar Gislason
2014: Sundsberg, Birgitta Ibert
2013: Gunvarbyn, Thorleifur Sigfusson
2012: Gunvarbyn, Thorleifur Sigfusson
2011: Knutshyttan, Garðar Gislasson
2010: Örvik, Göran Häggberg
2009: Stenholmen, Fam Ljungqvist
2008: Knutshyttan, Garðar Gislasson och Ivar Arnbjörnsson
2007: Lind, Johan Häggberg
2006: Stenholmen, Fam Ljungqvist
2005: Lind, Johan Häggberg
2004: Lönneberga, Fam Jennerholm
2003: Lindnäs, Ia Lindholm och Denni Hauksson
2002: Skáneyland, Sussie och Niels Lund Lindberg

line

Regler för beräkning av poäng för Årets Uppfödare

Varje år kommer SIF:s Stiftelse för Avel att dela ut utmärkelse till årets uppfödare.

Detta för att uppmerksamma uppfödare som deltar aktivt i avelsprogrammet för islandshästar samt har lyckats föda upp hästar som är sannolika att bidra till avelsframsteg inom rasen.

Nomineringar baseras på resultat från årets avelsbedömningar av svenskfödda hästar, oavsett bedömningsland. Hästar som tidigare har räknats med hos årets uppfödare räknas kan inte räknas med igen. Uppfödare som inte har skött redovisning av t.ex. betäckningar, språngrulla eller på annat sätt åsidosatt gällande regler kan inte komma i fråga för nominering till utmärkelsen.

  1. Poäng enligt poängberäkningsformel för de tre högst bedömda hästarna från varje uppfödare, med samma gårdsnamn, efter ålderskorrigering av totalpoängen.
  2. Sto eller hingst från uppfödarens gårds-id som får klass I för avkommor ger ytterligare 0,5 poäng, elit för avkommor ger ytterligare 0,7 poäng och hederspremie för avkommor ger ytterligare 1,0 poäng.
  3. Andelen bedömda ston i årskullarna 5, 6 och 7 år ger poäng motsvarande två gånger procentsatsen (t.ex. 10 registrerade ston i de årskullarna varav 6 är bedömda = 2 x 0,6 = 1,2 poäng).

Även hästar bedömda i utlandet tas med i beräkningen.

En uppfödare som inte skött redovisning av t.ex. betäckningar, språngrulla, eller på annat sätt åsidosatt gällande regler kan inte komma i fråga för nominering till utmärkelsen.

Diagrammet nedan visar effekten av avelsbedömningsresultat för varje enskild häst på poängen för årets uppfödare. Diagrammet visar effekten av totalpoäng på intervallet 7,50 till 9,00.

ADM årets uppfödare diagram


Årets Avelsvisare 2018

Erlingur Erlingsson


Tidigare år:

2017: Vignir Jónasson

2016: Vignir Jónasson
2015: Vignir Jónasson
2014: Eyvindur Mandal-Hreggvidson
2013: Vignir Jónasson
2012: Vignir Jónasson
2011: Vignir Jónasson
2010: Vignir Jónasson
2009: VignirJónasson
2008: Vignir Jónasson
2007: Johan Häggberg
2006: Johan Häggberg
2005: Vignir Jónasson
2004: Vignir Jónasson
2003: Johan Häggberg
2002: Garðar Gislason


Regler för beräkning av poäng för Årets Avelsvisare

Varje år kommer SIF:s Stiftelse för Avel att dela ut utmärkelse till Årets Avelsvisare.

Detta för att främja avelsarbetet med Islandshäst i Sverige och för att uppmuntra uppfödare och visningsryttare som bidrar till att förbättra den svenska aveln.

Beräkning av poäng kommer att göras på grundval av bedömningsresultat för hästar som uppnår minst 7,50 i totalpoäng vid avelsbedömning. Bedömningspoäng för unga hästar kommer att korrigeras uppåt enligt korrigeringskoefficienter som är framtagna vid BLUP beräkningarna. Poängen för årets avelsvisare framräknas genom att summera avelsbedömningspoängen för alla hästar vederbörande visat under året och som uppnår minst 7,50 i totalpoäng.

Endast hästar bedömda i Sverige under året tas med i beräkningen.

Visaren ska vara bosatt i Sverige.

En ryttare vars häst under visning ådragit sig skada av nivå 3 enligt FEIF’s regler för ”injury check” kan inte nomineras till utmärkelsen.

Detta gäller även för hästar som inte erhållit 7,5 poäng och således inte tas med i beräkningen.

Om ryttaren under året på bedömningar åsidosatt gällande regler om uppförandekod kan denne heller inte nomineras till utmärkelsen.

Avelsstiftelsen kommer att använda den svenska domarkåren som sakkunniga för utlåtande om en enstaka skada ska anses som engångsföreteelse. Avelsstiftelsen kan efter tillstyrkan från domarkåren så fall ändå nominera ryttaren till utmärkelsen.

Domarkåren har rådgivande roll även vad avser frågor som rör uppförandekoden.

Diagrammet här nedan visar effekten av avelsbedömningsresultat för varje enskild häst på poängen för årets visare. Diagrammet visar effekten av totalpoäng på intervallet 7,50 till 9,00. Där ser man hur högre totalpoäng från avelsbedömningen får successivt relativt större vikt på poängsättningen för årets visare. Om någon visat en svenskfödd häst med 9,00 i totalpoäng vid avelsbedömning ligger den väldigt väl till som årets visare. Men den skulle dock bli slagen av en annan med två hästar med 8,31 i totalpoäng eller av en visare med 6 hästar med minst 7,67 i totalpoäng. Avvägningen balanserar kvalitet och kvantitet. En komplett lista över inverkan av alla totalpoäng från avelsbedömning på intervallen 7,50 till 10,00 på poängsättningen för årets visare finns.

ADM årets avelsvisare diagramPoängtabell för uträkning av

Årets Uppfödare och Årets Avelsvisare


>=7 år 6 år 5 år 4 år
7,5 0 0,1 0,32 0,69
7,51 0,02 0,12 0,35 0,72
7,52 0,04 0,14 0,37 0,74
7,53 0,06 0,17 0,39 0,77
7,54 0,08 0,19 0,42 0,8
7,55 0,1 0,21 0,44 0,82
7,56 0,12 0,23 0,46 0,85
7,57 0,14 0,25 0,49 0,88
7,58 0,17 0,28 0,51 0,9
7,59 0,19 0,3 0,54 0,93
7,6 0,21 0,32 0,56 0,96
7,61 0,23 0,35 0,59 0,99
7,62 0,25 0,37 0,61 1,02
7,63 0,28 0,39 0,64 1,04
7,64 0,3 0,42 0,66 1,07
7,65 0,32 0,44 0,69 1,1
7,66 0,35 0,46 0,72 1,13
7,67 0,37 0,49 0,74 1,16
7,68 0,39 0,51 0,77 1,19
7,69 0,42 0,54 0,8 1,22
7,7 0,44 0,56 0,82 1,25
7,71 0,46 0,59 0,85 1,28
7,72 0,49 0,61 0,88 1,31
7,73 0,51 0,64 0,9 1,34
7,74 0,54 0,66 0,93 1,37
7,75 0,56 0,69 0,96 1,4
7,76 0,59 0,72 0,99 1,43
7,77 0,61 0,74 1,02 1,46
7,78 0,64 0,77 1,04 1,5
7,79 0,66 0,8 1,07 1,53
7,8 0,69 0,82 1,1 1,56
7,81 0,72 0,85 1,13 1,59
7,82 0,74 0,88 1,16 1,62
7,83 0,77 0,9 1,19 1,66
7,84 0,8 0,93 1,22 1,69
7,85 0,82 0,96 1,25 1,72
7,86 0,85 0,99 1,28 1,76
7,87 0,88 1,02 1,31 1,79
7,88 0,9 1,04 1,34 1,82
7,89 0,93 1,07 1,37 1,86
7,9 0,96 1,1 1,4 1,89
7,91 0,99 1,13 1,43 1,92
7,92 1,02 1,16 1,46 1,96
7,93 1,04 1,19 1,5 1,99
7,94 1,07 1,22 1,53 2,03
7,95 1,1 1,25 1,56 2,06
7,96 1,13 1,28 1,59 2,1
7,97 1,16 1,31 1,62 2,13
7,98 1,19 1,34 1,66 2,17
7,99 1,22 1,37 1,69 2,2
8 1,25 1,4 1,72 2,24
8,01 1,28 1,43 1,76 2,28
8,02 1,31 1,46 1,79 2,31
8,03 1,34 1,5 1,82 2,35
8,04 1,37 1,53 1,86 2,39
8,05 1,4 1,56 1,89 2,42
8,06 1,43 1,59 1,92 2,46
8,07 1,46 1,62 1,96 2,5
8,08 1,5 1,66 1,99 2,53
8,09 1,53 1,69 2,03 2,57
8,1 1,56 1,72 2,06 2,61
8,11 1,59 1,76 2,1 2,65
8,12 1,62 1,79 2,13 2,69
8,13 1,66 1,82 2,17 2,72
8,14 1,69 1,86 2,2 2,76
8,15 1,72 1,89 2,24 2,8
8,16 1,76 1,92 2,28 2,84
8,17 1,79 1,96 2,31 2,88
8,18 1,82 1,99 2,35 2,92
8,19 1,86 2,03 2,39 2,96
8,2 1,89 2,06 2,42 3
8,21 1,92 2,1 2,46 3,04
8,22 1,96 2,13 2,5 3,08
8,23 1,99 2,17 2,53 3,12
8,24 2,03 2,2 2,57 3,16
8,25 2,06 2,24 2,61 3,2
8,26 2,1 2,28 2,65 3,24
8,27 2,13 2,31 2,69 3,28
8,28 2,17 2,35 2,72 3,33
8,29 2,2 2,39 2,76 3,37
8,3 2,24 2,42 2,8 3,41
8,31 2,28 2,46 2,84 3,45
8,32 2,31 2,5 2,88 3,49
8,33 2,35 2,53 2,92 3,54
8,34 2,39 2,57 2,96 3,58
8,35 2,42 2,61 3 3,62
8,36 2,46 2,65 3,04 3,67
8,37 2,5 2,69 3,08 3,71
8,38 2,53 2,72 3,12 3,75
8,39 2,57 2,76 3,16 3,8
8,4 2,61 2,8 3,2 3,84
8,41 2,65 2,84 3,24 3,88
8,42 2,69 2,88 3,28 3,93
8,43 2,72 2,92 3,33 3,97
8,44 2,76 2,96 3,37 4,02
8,45 2,8 3 3,41 4,06
8,46 2,84 3,04 3,45 4,11
8,47 2,88 3,08 3,49 4,15
8,48 2,92 3,12 3,54 4,2
8,49 2,96 3,16 3,58 4,24
8,5 3 3,2 3,62 4,29
8,51 3,04 3,24 3,67 4,34
8,52 3,08 3,28 3,71 4,38
8,53 3,12 3,33 3,75 4,43
8,54 3,16 3,37 3,8 4,48
8,55 3,2 3,41 3,84 4,52
8,56 3,24 3,45 3,88 4,57
8,57 3,28 3,49 3,93 4,62
8,58 3,33 3,54 3,97 4,66
8,59 3,37 3,58 4,02 4,71
8,6 3,41 3,62 4,06 4,76
8,61 3,45 3,67 4,11 4,81
8,62 3,49 3,71 4,15 4,86
8,63 3,54 3,75 4,2 4,9
8,64 3,58 3,8 4,24 4,95
8,65 3,62 3,84 4,29 5
8,66 3,67 3,88 4,34 5,05
8,67 3,71 3,93 4,38 5,1
8,68 3,75 3,97 4,43 5,15
8,69 3,8 4,02 4,48 5,2
8,7 3,84 4,06 4,52 5,25
8,71 3,88 4,11 4,57 5,3
8,72 3,93 4,15 4,62 5,35
8,73 3,97 4,2 4,66 5,4
8,74 4,02 4,24 4,71 5,45
8,75 4,06 4,29 4,76 5,5
8,76 4,11 4,34 4,81 5,55
8,77 4,15 4,38 4,86 5,6
8,78 4,2 4,43 4,9 5,66
8,79 4,24 4,48 4,95 5,71
8,8 4,29 4,52 5 5,76
8,81 4,34 4,57 5,05 5,81
8,82 4,38 4,62 5,1 5,86
8,83 4,43 4,66 5,15 5,92
8,84 4,48 4,71 5,2 5,97
8,85 4,52 4,76 5,25 6,02
8,86 4,57 4,81 5,3 6,08
8,87 4,62 4,86 5,35 6,13
8,88 4,66 4,9 5,4 6,18
8,89 4,71 4,95 5,45 6,24
8,9 4,76 5 5,5 6,29
8,91 4,81 5,05 5,55 6,34
8,92 4,86 5,1 5,6 6,4
8,93 4,9 5,15 5,66 6,45
8,94 4,95 5,2 5,71 6,51
8,95 5 5,25 5,76 6,56
8,96 5,05 5,3 5,81 6,62
8,97 5,1 5,35 5,86 6,67
8,98 5,15 5,4 5,92 6,73
8,99 5,2 5,45 5,97 6,78
9,00 5,25 5,5 6,02 6,84
9,01 5,3 5,55 6,08 6,9
9,02 5,35 5,6 6,13 6,95
9,03 5,4 5,66 6,18 7,01
9,04 5,45 5,71 6,24 7,07
9,05 5,5 5,76 6,29 7,12
9,06 5,55 5,81 6,34 7,18
9,07 5,6 5,86 6,4 7,24
9,08 5,66 5,92 6,45 7,29
9,09 5,71 5,97 6,51 7,35
9,10 5,76 6,02 6,56 7,41
9,11 5,81 6,08 6,62 7,47
9,12 5,86 6,13 6,67 7,53
9,13 5,92 6,18 6,73 7,58
9,14 5,97 6,24 6,78 7,64
9,15 6,02 6,29 6,84 7,7
9,16 6,08 6,34 6,9 7,76
9,17 6,13 6,4 6,95 7,82
9,18 6,18 6,45 7,01 7,88
9,19 6,24 6,51 7,07 7,94
9,20 6,29 6,56 7,12 8
9,21 6,34 6,62 7,18 8,06
9,22 6,4 6,67 7,24 8,12
9,23 6,45 6,73 7,29 8,18
9,24 6,51 6,78 7,35 8,24
9,25 6,56 6,84 7,41 8,3
9,26 6,62 6,9 7,47 8,36
9,27 6,67 6,95 7,53 8,42
9,28 6,73 7,01 7,58 8,49
9,29 6,78 7,07 7,64 8,55
9,30 6,84 7,12 7,7 8,61
9,31 6,9 7,18 7,76 8,67
9,32 6,95 7,24 7,82 8,73
9,33 7,01 7,29 7,88 8,8
9,34 7,07 7,35 7,94 8,86
9,35 7,12 7,41 8 8,92
9,36 7,18 7,47 8,06 8,99
9,37 7,24 7,53 8,12 9,05
9,38 7,29 7,58 8,18 9,11
9,39 7,35 7,64 8,24 9,18
9,40 7,41 7,7 8,3 9,24
9,41 7,47 7,76 8,36 9,3
9,42 7,53 7,82 8,42 9,37
9,43 7,58 7,88 8,49 9,43
9,44 7,64 7,94 8,55 9,5
9,45 7,7 8 8,61 9,56
9,46 7,76 8,06 8,67 9,63
9,47 7,82 8,12 8,73 9,69
9,48 7,88 8,18 8,8 9,76
9,49 7,94 8,24 8,86 9,82
9,50 8 8,3 8,92 9,89
9,51 8,06 8,36 8,99 9,96
9,52 8,12 8,42 9,05 10,02
9,53 8,18 8,49 9,11 10,09
9,54 8,24 8,55 9,18 10,16
9,55 8,3 8,61 9,24 10,22
9,56 8,36 8,67 9,3 10,29
9,57 8,42 8,73 9,37 10,36
9,58 8,49 8,8 9,43 10,42
9,59 8,55 8,86 9,5 10,49
9,60 8,61 8,92 9,56 10,56
9,61 8,67 8,99 9,63 10,63
9,62 8,73 9,05 9,69 10,7
9,63 8,8 9,11 9,76 10,76
9,64 8,86 9,18 9,82 10,83
9,65 8,92 9,24 9,89 10,9
9,66 8,99 9,3 9,96 10,97
9,67 9,05 9,37 10,02 11,04
9,68 9,11 9,43 10,09 11,11
9,69 9,18 9,5 10,16 11,18
9,70 9,24 9,56 10,22 11,25
9,71 9,3 9,63 10,29 11,32
9,72 9,37 9,69 10,36 11,39
9,73 9,43 9,76 10,42 11,46
9,74 9,5 9,82 10,49 11,53
9,75 9,56 9,89 10,56 11,6
9,76 9,63 9,96 10,63 11,67
9,77 9,69 10,02 10,7 11,74
9,78 9,76 10,09 10,76 11,82
9,79 9,82 10,16 10,83 11,89
9,80 9,89 10,22 10,9 11,96
9,81 9,96 10,29 10,97 12,03
9,82 10,02 10,36 11,04 12,1
9,83 10,09 10,42 11,11 12,18
9,84 10,16 10,49 11,18 12,25
9,85 10,22 10,56 11,25 12,32
9,86 10,29 10,63 11,32 12,4
9,87 10,36 10,7 11,39 12,47
9,88 10,42 10,76 11,46 12,54
9,89 10,49 10,83 11,53 12,62
9,90 10,56 10,9 11,6 12,69
9,91 10,63 10,97 11,67 12,76
9,92 10,7 11,04 11,74 12,84
9,93 10,76 11,11 11,82 12,91
9,94 10,83 11,18 11,89 12,99
9,95 10,9 11,25 11,96 13,06
9,96 10,97 11,32 12,03 13,14
9,97 11,04 11,39 12,1 13,21
9,98 11,11 11,46 12,18 13,29
9,99 11,18 11,53 12,25 13,36
10,00 11,25 11,6 12,32 13,44