newsline

Stadgar. Svenska Islandshästförbundets Stiftelse för Avels stadgar: Läs stadgarna här (.pdf)

Plan och riktlinjer. Plan och riktlinjer för Svenska Islandshästförbundets Stiftelse för Avels verksamhet som avels- och stamboksförande organisation: PLAN OCH RIKTLINJER

Interna regler. Svenska Islandshästförbundets Stiftelse för Avels interna regler: Interna regler 2017

FEIF´s regler om avel och avelsbedömningar: LÄNK

Reglemente för unghästbedömningar och unghästchampionat:  2016 Föl- & unghästbedömningsreglemente