newsline

Stadgar. Svenska Islandshästförbundets Stiftelse för Avels stadgar: Läs stadgarna här

Plan och riktlinjer. Plan och riktlinjer för Svenska Islandshästförbundets Stiftelse för Avels verksamhet som avels- och stamboksförande organisation: PLAN OCH RIKTLINJER 

Interna regler. Svenska Islandshästförbundets Stiftelse för Avels interna regler: Interna regler 2018

FEIF´s regler om avel och avelsbedömningar: LÄNK