newsline

Föl- och Unghästbedömning 2017

Varje år arrangeras det ett antal föl- och unghåstbedömningar i Sverige. För att dessa skall ha officiell status måste dessa vara godkända i förväg av avelsledare genom formell ansökan.

Anmälan till officiella Föl- och unghästbedömningar sker i Hestur.

Regler för föl- och unghästbedömningar 2017

Bedömningsberättigade hästar:

Bedömningsberättigade hästar vid svenska unghästbedömningar:

  1. Renrasiga islandshäst föl, minst 21 dagar gamla. Fölen åtföljs av sin moder. Om inte fölet själv är registerat skall moderns hästpass och registerad betäckning i Worldfengur kunna styrkas.
  2.  Renrasiga islandshästar, ston och valacker i åldern 1 till 3 år och hingstar i åldern 1 och 2 år. Hästarna skall vara chipmärkta och registerade i Worldfengur. Hingstar 1 år och äldre skall vara härstamningskontrollerade mot fader och moder.

 


Bedömningssystem.

SIF Avels reglemente för unghästbedömning: unghastbedömningsreglemente 2017

Länk till presentation och protokoll: presentation_system_ink_protokoll

FEIFs grundläggande kriterier för hur bedömning går till.

Länk till bedömningssystem: GeneralRules_guidelines_young horse_foal_ assessment.

Officiell status

Bedömningar som har officiell status följer reglementet och resultatet kan användas för beräkning av genetiska parametrar samt kan komma att registreras i WorldFengur på sikt. Nationella avelsledaren har godkänt anläggning, bedömningsansvarig och domare.

Ansökan om att arrangera officiell föl- och unghästbedömning mejlas till avelsledare@sifavel.se. Ansökan behöver innehålla:

  • Bokad domare
  • Bedömningsplats, inklusive beskrivning av anläggningen
  • Datum för bedömningen
  • Sista anmälningsdag
  • Anmälningsavgift
  • Max antal hästar
  • Bedömningsansvarig, inklusive telefon och mailadress
  • Information om bedömningen som blir synlig för alla i Hestur