newsline

Hingsthållarkurs

Krav på instruktör: Agronom eller hippolog med genetiska kunskaper

Denna kurs är en kombination av kurserna Uppväxtförhållanden och allmän hästhållning och Avelsarbetet. Om du har gått dessa två kurser behöver du med andra ord inte gå denna kurs för att bli auktoriserad hingsthållare.

Kursinnehåll:

  • Utfodring
  • WorldFengur och Hestur
  • Miljöförhållanden – lagar och regler
  • Planering av beteshagar
  • Stängsel

Mål: Att deltagarna efter kursen har grundläggande kunskap i att bedöma hull på hästar och hästarnas matsmältningssystem, inklusive förståelse för hästarnas näringsbehov. De skall kunna utföra de uppgifter som krävs av en hingsthållare angående rapportering av betäckningar samt kunna söka på uppgifter och förklara för stoägare vad och hur de skall göra för att rapportera fölningar och ansöka om hästpass. Deltagarna får grundläggande information om vilka lagar och regler gäller om hästhållning och hästavel.