newsline

Avelsvisningskurs

Utökad kurs om avelsbedömningar är tänkt som fortsättningskurs som riktar sig både mot hästägare och ryttare som är intresserade av att visa hästar på avelsbedömningar. Kursen utgår ifrån att det finns både deltagare med och utan häst. Målet är att alla deltagare får insyn i bedömningssystemet och domarhandledningen, dvs. vad som anses vara fördelar och nackdelar inom varje egenskap i både exteriör och ridegenskaper. Deltagarna skall få praktisk träning i att titta på hästar både exteriört och under ryttare och värdera hastens egenskaper. Utöver detta skall deltagare med häst få praktisk träning i att visa hästar både exteriört och ridna och deltagare utan häst får praktisk träning i användning av domarhandledningen.

Kursen är under uppbyggnad och beräknas vara klar i december 2017