newsline

Avelsvisningskurs

Syfte: Att öka kunskapen runt praktisk exteriör och ridegenskapsbedömning både teoretiskt och praktiskt. Att öka kunskapen och där igenom stimulera ett ökat antal avelsvisare och att fler hästar kommer till visning.

Anläggning: Lämplig sal för teori, gärna ett ridhus annars ridbana för exteriörvisningen samt rakbana eller liknande minst 250 – 300 m.

Kursmaterial: SIFAvels häfte Avelsbedömningar 2018, FEIF´s bedömningsprotokoll, Presentation på PowerPoint, World Fengur samt filmer.

Förkunskaper:  Introduktionskurs i Islandshästavel

Deltagare: Ridande deltagare med häst max 14 st. Deltagare utan häst ingen övre gräns.

Krav på instruktör: FEIF-Avelsdomare diplomerad Ridlärare III (enl. FEIF´s utbildningssystem) som har visat minst 50 hästar på avelsbedömning.

Mål: Att få god insyn i avelsbedömning av Islandshäst och domarhandledning, dvs vad som anses vara fördelar respektive nackdelar i bedömningssystemet både exteriört och i bedömning av ridegenskaper. Deltagarna ska få praktisk träning i exteriörbedömning och uppställning av hästen. Deltagare med häst ska få praktisk träning i att planera och genomföra en ridegenskapsbedömning samt att rida öppna visningen i grupp. Deltagare utan häst får praktisk träning i tillämpning av domarhandledningen samt god insyn i hur det tillgår att ställa upp häst för exteriörbedömning och planera ridbedömningen.

Kursens utförande: Två dagars kurs.

Förslag på tidsschema dag 1:

9.00 Kursstart med introduktion samt teoretisk genomgång av praktisk exteriör och ridegenskapsvisning.

10.30 Samling i ridhuset (el ridbanan) med häst för praktisk träning av exteriörbedömning och uppställning.

12.30 Lunchpaus.

13.30 Prova att rida ett individuellt visningsprogram på rakbana, en i taget ca. 10 min/häst.

16.15 Samling med feedback och summering av dagen.

Dag 2:

9.00 Nytt försök att rida ett visningsprogram och nu med omedelbar feedback direkt efter varje visning ca 15 min/häst.

12.30 Lunchpaus.

13.30 Ridning i grupper om två eller tre för att prova att rida en öppen visning ca 15 min/grupp.

15.30 Samling med feedback, summering av kursdagarna samt avslutning.