newsline

Hästköparkurs – 1 dag

Krav på instruktör: Ridlärare på nivå III (Enligt FEIF´s utbildningssystem)

Det är tyvärr så att när man köper sin första Islandshäst är det allt för vanligt att på grund av bristfällig kunskap köper man en häst som inte passer eller fungerar för det användningsområde som man har tänkt sig. Av denna anledning är ambitionen att ta fram kurs för blivande hästägare som kommer fokusera på de områden som kan underlätta vid sökandet av den framtida ridhästen och hjälpa nya inom islandshästvärlden att förstå vad man skall tänka på innan man skaffar sig en egen häst och vad man bör tänka på i sökandet.

Kursen är för närvarande under uppbyggnad. Mer utförlig kursbeskrivning kommer när kursmaterial är klart.

Under tiden hittar du här information som kan komma till nytta: Klicka här