newsline

Unghästhantering – 2 dagar

Krav på lärare: FEIF Trainer / instructor Level 3

Läsmaterial: Kapitlet Hästens naturliga beteende i boken Hästen, efter Bo Furugren, Ingrid Ternrud, Märta North och Margaretha Rundgren.

Introduktion: Denna kurs innehåller teoretisk information om hästens beteende och vad vi behöver tänka på gällande hästens beteende i hästhantering. Deltagarna får dessutom en genomgång i hovens anatomi och teroretisk information om verkning av hovar och skoning. Utvecklingen av den unga hästen fram till en färdig häst och vad som kan förväntas utifrån det som syns. Andra dagen på kursen innehåller praktisk träning i hantering av föl och unghästar.

Kursen har fokus på följande områden:

  • Hästens beteende
  • Hovens anatomi och skötsel
  • Förväntningar på hästens utveckling
  • Hantering av unghästar

Mål: Efter kursen skall deltagaren kunna beskriva hur hästen agerar utifrån hästens naturliga beteende och förstå hur hästen kan förväntas bete sig i olika situationer. Denna kunskap skall deltagaren kunna ta med sig till den praktiska hanteringen av unghästen. Deltagaren skall kunna beskriva ett föl eller en unghäst och förklara hur den kan förväntas utvecklas och vilka potential som finns. Slutligen skall eleven kunna bedöma skicket på hästens hovar och kunna skilja på en bra och en dålig skoning.