newsline

Uppväxtförhållanden och allmän hästhållning – 2 dagar

Krav på instruktör: Agronom eller Hippolog

Kursen har fokus på följande områden:

 • Hästens behov när det gäller foder
 • Hästens behov av social kontakt och rörelse
 • Hästens matsmältning
 • Foderanalyser samt beräkning av foderstat
 • Hullkontroll
 • Betesplanering och parasitbekämpning
 • Hur hästen växer och hur det hänger ihop med närings- och rörelsebehov
 • Stängsel och hagplanering
 • Odling av bete och grovfoder
 • Lagar och regler inom hästhållning (djurtillstånd, djurskydd, gödselhantering, tillsyn, arbetsmiljö mm)
 • EU ersättningar för hästgårdar
 • Säkerhet i hästhållning inkl systematiskt arbetsmiljöarbete

 

Mål: Efter kursen skall deltagaren kunna driva en säker hästhållning och kunna lägga upp och använda foderstatsberäkningar för olika grupper av hästar. Deltagaren skall kunna bedöma hästens hull genom att både se och känna.

Deltagaren ska kunna planera beten utifrån hästens foderbehov samt för att minimera parasitsmitta! Deltagaren skall veta vilka krav myndigheter ställer för att hästhållningen skall vara godkänd, både när det gäller stallar och hagar. Deltagaren ska ha insyn i hur grovfoder odlas och produceras.