newsline

Reproduktion och hälsa – 2 dagar

Krav på instruktör: Veterinär

Kursen har fokus på följande områden:

  • Dräktighet och fölning
  • Stoets brunstcykel
  • Betäckning
  • Hingstens sädesproduktion
  • Fölets första tid
  • Vanliga sjukdomar
  • Första hjälpen för häst
  • Vaccinationer
  • Avmaskning

Mål: Efter kursen skall deltagaren ha förståelse för vilka faktorer påverkar fertiliteten hos både hingstar och ston och vilka åtgärder hästhållaren behöver ha i tanken i hanteringen av avelsdjuren. Deltagaren skall ha insyn i stoets brunstcykel och förstå när befruktning är möjlig och hur de bör tänka för att uppnå bästa möjliga dräktighetsresultat. Deltagaren skall kunn se symptomen för de vanligaste sjukdomarna som drabbar Islandshästar och hur sjukdomarna förhindras och/eller nedärvs och veta hur den skall reagera när den upptäcker en skada på hästen.