newsline

Avelsarbetet – 2 dagar

Krav på instruktör: Agronom eller Hippolog med genetisk kunskap

Förkunskap: Introduktion till Islandshästavel

Introduktion: Deltagaren får grundläggande information om kvantitativ genetik och genetiska parametrar som används i avelsarbetet med vikt på skillnaden mellan genotyp och fenotyp och även sambandet däremellan. BLUP systemet presenteras och eleven får genomgång av hur det fungerar och hur det kan användas i modernt avelsarbete. Svensk färgnomenklatur presenteras och genomgång av genetiken bakom färgerna och därmed hur dessa nedärvs. Slutligen får eleverna presentation och praktisk information om Islandshästdatabasen WorldFengur samt det administrativa online systemet Hestur.

Kursen har fokus på följande områden:

  • Allmänkunskap om husdjursavel (kvantitativ genetik)
  • Planering av avelsarbetet
  • Färger och nedärvning
  • BLUP
  • WorldFengur och Hestur

Mål: Efter kursen skall deltagaren ha en grundläggande förståelse om de viktigaste genetiska parametrarna som används i dagens avelsarbete och kunna förklara vilka faktorer som påverkar dessa. Deltagaren skall förstå skillnaden mellan genotyp och fenotyp och kopplingen till BLUP systemet och hur det kan användas i avelsarbetet. Deltagaren skall kunna söka information i WorldFengur och förstå hur databasens funktioner fungerar samt utföra alla uppgifter som en uppfödare behöver utföra i Hestur.