newsline

Introduktion till Islandshästavel – 2 dagar

Krav på instruktör: Avelsdomare

Kursen har fokus på följande områden:

  • Islandshästens avelshistoria
  • Islandshästens användningsområden
  • Avelsmål för exteriör och bedömning
  • Avelsmål för ridegenskaper
  • Sambandet mellan ridegenskaper och exteriör

Mål: Efter kursen skall deltagaren ha kunskap om Islandshästens historia och vilka användningsområden hästen har haft genom tiderna. Deltagaren skall ha kunskap om vilka avelsmål gäller för varje egenskap både inom exteriör och ridegenskaper och förstå sambandet mellan dessa. Deltagaren skall ha kunskap om vad som traktas som nackdelar och vad som är fördelar och förståelse för hur dessa påverkar hästen och ridbarheten. Bedömningssystemet ingår i presentationen av avelsmålen.

Kursmaterial:

Yttarligare material och prov för certifikation finns under rubriken Kurser i Hestur.