newsline

DNA i WorldFengur

DNA analyser på Islandshästar registreras i WorldFengur. När det finns analys registrerad på föräldrarna utför WorldFengur en automatisk härstamningskontroll utifrån analyserna som finns tillgängliga.

I Sverige är det krav på härstamningskontroll mot fader på alla hästar som registreras i WorldFengur.

Alla hästar som visas på avelsbedömning måste ha registrerad DNA profil i WorldFengur.

Hur går jag till väga om det saknas DNA på moder, fader eller individen själv?

Ta ut en ID-kontrollant som ID-kontrollerar individen som saknar DNA analys i samband med att den tar ett tagelprov. Det är viktigt att tagelprovet monteras korrekt (Klicka här för att se hur det skall se ut) så att ni slipper extra kostnad för att registrator skall montera om taglet och på det viset även riskera kontaminering av provet. Observera att hästens chipnummer måste vara angivit på tagelprovet för att verifiera hästens identitet.

Skicka tagelprovet, inklusive information om vad som skall utföras och vem som är fakturamottagare (namn, personnummer, adress, telefon och email) till:

SIF avel
Box 314
532 24 Skara

Hur går jag till väga om det saknas DNA från modern som är avliden? 

Om det finns tillräckligt många avkommor efter stoet med DNA analys och härstamningskontroll mot fader registrerad kan laboratoriet återskapa moderns DNA. Hur många avkommor som behövs kan variera och är beroende på genetisk variation hos avkommornas fäder och analysernas kvalitet. Det är dock alltid minst tre avkommor som behövs.

Om stoet har färre avkommor eller det av andra anledningar inte är möjligt att återskapa stoets DNA utifrån avkommorna finns det tyvärr inga alternativ kvar. Återskapande av DNA utifrån stoets systkon eller andra släktingar är för osäker metod för att kunna anses vara användbart för en härstamningskontroll.

När behövs fullständig härstamningskontroll (mot både moder och fader):
  • Alla hingstar som skall lösa licens för att betäcka
  • Alla hingstar som skall anmälas till avelsbedömning
  • Alla unghästar som skall registreras och signalementsbeskrivning och chipmärkning inte är utfört vid sidan av moder
  • Alla avkommor efter en tjuvbetäckning eller av andra anledningar inte rapporterad betäckning

DNAvisas när fullständig härstamningskontroll är utförd och registrerad (DNA finns registrerat på avkomman och båda föräldrar)

Vad betyder symbolerna i WorldFengur?

DNA1 Tagelprov är inskickat för analys
spiral DNA analys för individen finns registrerad
fem Härstamningskontroll mot moder utan anmärkning
mask Härstamningskontroll mot fader utan anmärkning