newsline

SIF-avel

Svenska Islandshästförbundets stiftelse för avel (SIF Avel) instiftades av det Svenska Islandshästförbundet (SIF) och startade sin verksamhet under 2013. Sedan årskiftet 2013/2014 har stiftelsen uppdrag från Jordbruksverket att sköta stambokföring och register över islandshästar i Sverige.

Stiftelsens främsta ändamålet är att främja aveln av den renrasiga islandshästen. Stiftelsen ansvarar för alla frågor rörande islandshästavel där stambokföring och avelsvärdering är de största delarna. SIF Avel är anslutet till FEIF och samarbetar därigenom med andra medlemsorganisationer samt även med myndigheter och andra organ. SIF Avel ska verka för att stödja uppfödare, erbjuda service, rådgivning och utbildning.

Stiftelsens styrelse väljs av SIF:s riksårsmöte. Ledamöter nomineras genom SIF:s valberedning.

Nuvarande styrelse:

Ordförande: Monique Nilsfors ordforande@sifavel.se
Vice ordförande: Jökull Guðmundsson
Sekreterare: Jennie Lindberg sekreterare@sifavel.se

Ledamöter:
Jennifer Erlandsson
Nina Bergholtz
Charlotta Gripenstam
Christina Rohdin-Alm
Sofie Falkman – SIFs representant

 

Protokollreferat från styrelsemöten: