newsline

Är hästen registrerad?

Inom EU finns det lag på att alla hästar skall ha hästpass och därför är det av stor betydelse för dig att kontrollera attt hästen både är registrerad och har hästpass. Alla renrasiga Islandshästar i hela världen registreras i moderstamboken WorldFengur. I Sverige är det SIF avel som är den ansvariga avelsorganisationen för Islandshästar och sköter bland annat registreringar, utfärdande av hästpass och ägarbyten. På WorldFengurs sida kan du söka efter grundläggande information om alla världens Islandshästar även om du inte har inloggning. Med inloggningen får du dessutom tillgång till all information som finns registrerad på varenda individ.

Börja med att fråga efter hästens registreringsnummer så att du kan kontrollera att den finns registrerad i WorldFengur. Om den inte är registrerad i WorldFengur kan du inte vara säker på att det är en renrasig Islandshäst vilket innebär att den inte är behörig att delta på Islandshästtävlingar. Om det är ett sto kommer hennes eventuella avkommor inte att vara behöriga att registreras som Islandshästar.