newsline

Vad skall hästen användas till?

Generellt när det kommer till hästens användningsområde gäller principen ”vad du köper är vad du får”. Detta gäller dock givetvis inte helt när det kommer till att köpa en ung och oinriden häst, eftersom i dessa fall kan det vara svårt att förutspå inom vilket användningsområde hästen kommer att passa bäst. I sådana fall är stamtavlan av stort intresse. Om föräldrarna är avelsbedömda kan du se vilka deras fördelar och nackdelar är och utifrån det spekulera i hur hästen kan förväntas bli som ridhäst. Om föräldrarna är tävlade med bra resultat ökar sannolikheten för att unghästen kommer att göra bra ifrån sig på tävling med tid och träning. Att köpa en unghäst som har föräldrar utan någon dokumentation är alltid stor risk, oavsett vad du tänker använda hästen till.

Fritidsridning

Om du varken är intresserad av att tävla med din häst eller att rida lektioner, utan enbart är ute efter härliga ridturer i skog och mark, ensam eller tillsammans med vänner, så är det givetvis endast dina egna förutsättningar och ambitioner som avgör vad som är en bra häst för dig. Om du är på gång att köpa din första Islandshäst eller har begränsad erfarenhet av Islandshästar kan det vara oerhört bra investering att ta hjälp av någon kunnig. Vi rekommenderar att du använder dig av Ridhästprofilen för att få så bra och objektivt utlåtande om hästen som möjligt. Det är till och med en bra början att du fyller i Ridhästprofilen för din drömhäst själv för att komma fram till vad det är för typ av häst du är ute efter. På det viset har du också något att jämföra med.

Kurser

Många ryttare är intresserade av att rida lektioner för en instruktör, av olika anledningar. Man kan få lektioner hos en erfaren tränare för att lösa problem, utveckla sig själv och sin häst, eller helt enkelt för ett socialt umgänge med andra deltagare på kursen. Alla ryttare, på alla typer av hästar är välkomna att rida lektion eller kurs hos de absolut flesta tränarna. Det finns bra tillgång till kvalificerade tränare i Sverige som erbjuder undervisning.

Om du vill köpa häst för att rida lektioner är det viktigt att göra det klart för sig vad man är ute efter av lektionerna. Om du tycker om att lösa problem finns det gott om hästar till bra pris. Tänk ändå på att problemhästar med stor sannolikhet är till salu för att de just har problem som den nuvarande ägaren inte har lyckats lösa. De absolut vanligaste problemen som en instruktör stöter på är hästar med dålig naturlig balans. Balansproblemen visar sig oftast som dåliga gångarter som allt för ofta i slutändan leder till att vi uppfattar hästen med dåligt lynne, som resultat av att ryttaren har under en längre tid försökt kräva hästen om att göra saker som den inte har förutsättningar för att göra.

De som får mest utav ridlektioner är de som har välbalanserade hästar och till och med välutbildade hästar. Hästen är den absolut bästa instruktören. Det kan vara oerhört svårt att få en uppfattning om hur saker och ting borde vara när man har en häst som reagerar felaktigt på ryttarens signaler. Om du däremot har en häst som en gång har lärt sig att svara korrekt på signaler och har fysiska förutsättningar för att gå i bra balans kommer du själv att utvecklas mera som ryttare och du får även mera valuta för pengarna när du rider kurser.

Tävling

Om du köper en häst som skall användas till tävling så är det helt klart fördel om hästen har tävlat tidigare. Det innebär att du kan få information om hästens tidigare resultat och du vet då bättre vad du kan förvänta dig av hästen. Tänk på att alla hästar kan vara med på tävlingar, så att även om det står i annonsen att det är en tävlingshäst så är det inte ett garanti på kvalitet. Alla hästar som har tävlats kan anses vara tävlingshästar, men de hästar som inte har tävlats är faktist ännu inte tävlingshästar. Var därför uppmerksam om hästen annonseras som tävlingshäst och be om att få ta del av hästens resultat. Om du har tillgång till moderstamboken WorldFengur kan du också söka där för att se om det finns något tävlingsresultat registrerat (endast från större tävlingar). Om hästen annonseras som ”lovande tävlingshäst” är det då givetvis gångarterna, rörelserna och ridbarheten i hästen som är den avgörande faktorn.

Det finns en myt att om man är ute efter en tävlingshäst skall man söka efter hingstar. Den sanningen som finns i detta hänger generellt ihop med att hingstarna är ofta mera och bättre utbildade och därför är det ofta lättare att hitta en välutbildad hingst än välutbildad valack. Däremot finns det inget garanti för att det är en bra häst bara för att det är hingst. Återigen är det viktigt att tänka på vad individen har presterat. Om du köper en hingst som din framtida tävlingshäst vill du givetvis helst att den både är tävlad och avelsbedömd. Du får sedan räkna med att hingstens hormoner kan påverka prestationen på våren och sommaren, framförallt om du tänker använda hingsten i avel. En välutbildad valack med bra gångarter är av flera anledningar mera värdefull som tävlingshäst än hingsten.