newsline

Vad skall hästen kosta?

Pris på hästar är väldigt subjektivt. Det som är en värdefull häst för dig kan vara värdelös häst för en annan, och tvärtom. Här nedan är dock några saker som är värt att ha i tanken när det kommer till priset på hästen.

Det som kanske kostar mest pengar när du köper en häst, är just hästens utbildning. Det finns ofta unga hästar till salu som säljaren påstår att är ”lovande”, men det är viktigt att ha i tanken att du inte skall betala för något som inte finns i hästen i dagsläget. Du skall med andra ord betala för det som finns i hästen i dag och inte för något som eventuellt kanske kommer att finnas där i framtiden. Du får också tänka på att när du köper en ung och oerfaren häst finns det alltid större risk för att hästen utvecklar senare något beteende eller egenskap som inte är önskvärd. Unga hästar ställer därför större krav på ryttarens kunskap och erfarenhet.

På samma sätt som att unga och relativt lite utbildade hästar är ofta något billigare, bör priset sjunka i takt med att hästen blir äldre om utbildningsnivån inte ökar. Varje gång vi hanterar hästen eller rider på den så lär den sig något. Om vi inte ställer några krav, eller om vi inte stimulerar hästen, så lär den sig just det. Det kan vara svårt att börja att utbilda häst vid högre ålder när den har fått lära sig under många år att den just inte skall lära sig något. Desto äldre hästen är när du köper den, desto mindre skall du förvänta dig att den kommer att förbättras. Om du har tillräcklig kunskap för att förbättra och utbilda en häst, kommer du med störst sannolikhet göra bättre köp i en ung och lite utbildad häst.

Fråga alltid köparen om vem/vilka det är som har ridit hästen och utbildat den, och försök att ta reda på vad den ryttaren har för utbildning och kunskap om träning av hästar. Tänk på att en häst som är mycket utbildad behöver inte vara välutbildad.

Om du anser dig själv vara kunnig ryttare kan du göra bra köp genom att köpa en ung och oinriden häst, eller ung och lite utbildad. Du räknar då med att utbilda hästen själv och är medveten om att det är du som styr hur hästen utvecklas och vad den lär sig, utifrån de förutsättningar som den har. Om du däremot inte tror att du kan utveckla hästen själv till att bli den häst du vill att den skall bli, då är det mycket billigare att köpa en häst som är mera utbildad. Att skicka hästen på träning eller förlita sig på hjälp från instruktör med jämna mellanrum kostar också pengar, och du vet inte hur slutresultatet blir.

Utöver hästens utbildning och ålder finns det ett antal punkter som har betydelse. En valack som är sent kastrerad kan till exempel vara riskabelt köp eftersom dessa kan vara svåra att ha med andra hästar. Olater så som krubbbitning är tröttsamma och bör påverka priset negativt. Hästens hälsa har också stor betydelse och allting som kan påverka hästens hållbarhet negativt skall också påverka priset åt samma håll.

För övrigt är här en lista över egenskaper som har betydelse när det kommer till priset. Hur mycket varje egenskap betyder för priset beror framförallt på hästens tänkta användningsområde.

Gångarter Desto renare och bättre gångarter hästen har, desto mera värdefull är den. Här är det dock utan tvekan tölten som är av störst värde.
Ålder At köpa en oinriden häst är alltid en risk och en gammal häst har kanske inte så många år kvar och löper större risk för sjukdomar.
Utbildningsnivå Hur mycket och hur väl utbildad hästen är har stor betydelse.
Naturlig balans Det är inte många som har glädje av att rida en obalanserad häst. Hästens naturliga balans har en stark koppling till exteriören, som till störst del inte är utvecklingsbar.
Stamtavla (BLUP) Om du köper en oinriden häst finns det utan tvekan en bättre prognos om föräldrarna har dokumenterad kvalitet. Samma gäller om du köper sto eller hingst som är tänkt för avel. Om du köper en inriden och tränad ridhäst har stamtavlan däremot ingen betydelse.
Kön Valacker är generellt billigast eftersom det tillkommer ett avelsvärde både på hingstar och ston
Lynne Vad som är bra lynne är subjektivt. Däremot är det så att eftersom hästen passar för flera användningsområden blir hästen mera värdefull.
Meriter Resultat från tävling eller avelsbedömning innebär att hästens kvalitet finns dokumenterad. Även om hästen råkar bli sämre hos dig så håller den sig bättre i värde tack vare denna dokumentation.
Färg Har absolut ingen betydelse för hur väl hästen fungerar som ridhäst, men en ovanlig färg kan absolut vara bonus på en bra häst.