newsline

Att tänka på när jag söker efter min framtida häst

Att köpa en häst är en stor investering. Innan man begär sig iväg för att söka efter sin framtida ridhäst är det bra att göra klart för sig vad det är för häst man söker, utifrån vilka ändamål man själv har. Sedan är det givetvis viktigt att komma fram till vilken prisklass man letar i. Ett bra första steg kan vara att fylla i Ridhästprofilen för att få det på papper vilka egenskaper som du anser är viktiga för dig och vad som spelar mindre roll.

Här är en checklista som kan vara bra att gå igenom när du skall köpa din framtida ridhäst: