newsline

Hästpass till svenskfödd WorldFengur-registrerad häst

Handlingar som ska skickas in för hästpassansökan;

  1. Registreringsbevis i original.
  2. Signalementsbeskrivning i original, utförd av godkänd id-kontrollant, Kategori 1.
  3. Chipmärkningsrapport i original och tagelprov om hästen inte tidigare varit chipmärkt.
  4. Handlingar som styrker ägarförhållandet. Ägarbevis alternativt kopia på köpekontrakt eller kvitto. Om ni inte redan står som registrerad ägare till hästen i WorldFengur.
  5. Information på A4 papper om vad som skall utföras inklusive uppgifter om fakturamottagare: Namn, adress, telefonnummer, mailadress och personnummer.

Detta skall skickas till SIF avel, Box 314, 532 24 Skara