newsline

Hästpass till redan registrerad häst – utbyte av lösbladspass/registreringsbevis.

Handlingar som ska skickas in för hästpassansökan;

  1. Registreringsbevis i original. Har hästen ett så kallat lösbladspass ska samtliga sidor från det passet skickas in. Eventuella vaccinationer etc. skickas tillbaka tillsammans med det nya passet.
  2. Signalementsbeskrivning i original, utförd av godkänd id-kontrollant, Kategori 1. Är hästen chipmärkt sedan tidigare ska chipet läsas av och skrivas upp på signalementsbeskrivningen.
  3. Chipmärkningsrapport i original och tagelprov om hästen inte är chipmärkt sedan tidigare.
  4. Information på A4 papper om vad som ska utföras inklusive uppgifter om fakturamottagare: Namn, adress, telefonnummer, mailadress och personnummer.

Detta ska skickas till SIF avel, Box 314, 532 24 Skara