newsline

Tilläggsregistrering av importerad häst

När du har importerat en häst ska hästen registreras i Sverige. Detta gäller om hästen kommer att vara i landet 90 dagar eller längre. För att kontrollera om hästen är tilläggsregistrerad letar du i passet efter en stämpel från Svenska Islandshästförbundet.

Det är exportlandet som registrerar flytten i moderstamboken vilket medför att det kan ta tid att få registreringen utförd. Registrator i Sverige stämplar, skriver sin namnteckning samt datum för tilläggsregistreringen.

För att få din häst tilläggsregistrerad:

  1. Skriv ut denna blankett och fyll i – skriv tydligt!
  2. Skicka blanketten tillsammans med hästpasset i orginal

Skicka till:

SIF-avel
Box 314
532 24 Skara