newsline

Hästpassansökan direkt till kansliet

Om du av någon anledning inte har möjlighet att använda Hestur kan du också skicka in din registrerings- och passansökan direkt till kansliet. Eftersom denna typen av ärenden tar längre tid på kansliet tillkommer det en administrationsavgift på 500 kr per häst. Om något saknas debiteras även kompletteringsavgift enligt prislista.

För en komplett ansökan skriver du TYDLIGT i numrerad ordning på ett A4 papper:

 1. Namn på hästen – Obs. lista i WorldFengur med godkända hästnamn. Andra namn är inte tillåtna.
 2. Gårdsnamn – Om gårdsnamnet tidigare har använts av annan uppfödare krävs intyg om att användning är OK
 3. Födelsedatum – År, månad och dag
 4. Faderns namn och registreringsnummer
 5. Moderns namn och registreringsnummer
 6. Färg på hästen i ansökan
 7. Ev. tecken på hästen
 8. Uppfödarens fullständiga namn, adress samt WF-ID
 9. Ägarens fullständiga namn, adress samt WF-ID
 10. Fakturamottagarens fullständiga namn, adress, personnummer, telefon samt email

Följande måste skickas till kansliet tillsammans med ovan nämna A4 papper:

 1. Tagelprov
 2. Signalementsbeskrivning i orginal
 3. Chipmärkningsrapport i orginal
 4. Betäckningsintyg – Skrivs ut från WorldFengur

Kontrollera att signalementsbeskrivningen och chipmärkningsrapporten är korrekt ifyllda samt att tagelprovet är monterat enligt SLU:s anvisningar. Om något saknas eller är felaktigt innebär det merkostnad för dig som hästägare! Klicka här för att se hur det skall se ut.
Punkt 1, 2 och 3 utfärdas av en auktoriserad ID-kontrollant av kategori 1.

Lägg handlingarna i samma kuvert och skicka till:
SIF-avel
Box 314
532 24 Skara

När ärendet inkommer till kansliet börjar registrator med att kontrollera att ansökan är komplett. Därefter skickas en faktura till den som är angiven som fakturamottagare på pappret. Det är först när fakturan är betald som hästen registreras.

Om betäckningen finns rapporterad krävs endast härstamningskontroll mot fader. Om betäckningen däremot inte finns rapporterad eller om chipmärkning och/eller signalementsbeskrivning inte är utfört vid sidan av moder krävs fullständig härstamningskontroll (mot fader och moder). När härstamningskontrollen är godkänd och registrerad i WorldFengur utfärdas hästpasset och skickas med rekommenderad post.

Vad är det som registrator kontrollerar vid ansökan om registrering och hästpass?