newsline

Rapportering av betäckningar / Språngrulla

Tänk på att det inte räcker att du ser stona i hingstens lista. Att stona dyker upp där innebär att dessa har betalat stoavgift och det kan stoägaren göra helt utan att du är inblandad. Du kan endast rapportera betäckningar på ston som finns med i listan.

Du rapporterar betäckningen genom att:

 1. Logga in i Hestur med ditt personnummer och Bank-ID
 2. Klicka på rubriken ”Språngrulla” i menyn längst upp
  • Här har du listan över alla ston som har betalat stoavgift till din hingst
 3. Klicka på varje sto för sig för att fylla i information om betäckningen
  • Ankomstdatum kan inte vara tidigare än det datum då stoavgiften är betalad
  • Om stoet inte är betäckt kan du ange EB (ej betäckt)
  • Fyll i så många fält som möjligt
  • Tryck på ”Spara”
 4. Kontrollera att alla ston finns med i listan och att de ston som har blivit betäckta har status ”Klar”
 5. När du är säker på att du har rapporterat alla årets betäckningar klickar du på ”Bekräfta och skicka språngrulla”. Detta måste vara gjort senast den 31 december.

Enligt Jordbruksverkets föreskrifter är det hingsthållarens ansvar att rapportera alla betäckningar. Enligt moderstambokens regler skall rapporteringarna vara gjorda senast 31 december betäckningsåret.

Enligt samma föreskrifter ska hingsthållare behålla en kopia av rapporten i minst 20 år. När du har bekräftat och skickat språngrullan får du möjlighet att hämta en pdf med språngrullan som du kan skriva ut och förvara.

Stoavgifter är inte möjligt att köpa retroaktivt. Därför är det extra viktigt för stoägaren att vara noga med att betala stoavgiften innan stoet är betäckt, och att hingsthållaren kontrollerar att stoet har en stoavgift i Hestur innan det är betäckt med hingsten.

Om din hingst är utlånad till annan station kan du ange personnummer på hingsthållaren under hingstens stationering, under rubriken ”tillgång för personnummer”. Den personen har då tillgång till alla ston som har betalat stoavgift på den stationen och kan rapportera betäckningarna.