newsline

Information för hingsthållare / hingstägare

Hingsthållare som ombesörjer betäckningar har en del skyldigheter enligt Jordbruksverkets föreskrifter. För att allting skall gå så smidigt som möjligt är det därför viktigt att du skaffar dig information om vad som krävs för att rapportering skall vara korrekt utförd. Ofullständig rapportering skapar problem för både dig och stoägaren när det blir dags att registrera det blivande fölet.

De första två punkterna som du måste veta är att hingstlicens ska vara löst innan hingsten betäcker och stoavgift ska vara betald innan stoet är betäckt. Det är inte möjligt att lösa hingstlicens efter 15 september och det är inte möjligt att betala stoavgift efter 30 september.

Här nedan finns information för dig som har en hingst som skall betäcka. Genom att klicka på rubrikerna kommer du till en ny sida med mera utförlig information.