newsline

Avelsbedömningar 2017

Anmälan till avelsbedömning finns i Hestur

Följande datum och bedömningsplatser för 2017 är klart:

 • 11.-13. maj – Axevalla
 • 24.-27. maj – Romme
 • 7.-10. juni – Backome
 • 20.-22. juni – Wången
 • 1.-3. september – Romme

Ytterligare bedömningstillfällen kan tillkomma. Observera att datumen är preliminära i det avseendet att bedömningarna kan bli färre dagar beroende på antalet anmälda hästar. Max antal hästar till två dagars bedömning är 35. För tre dagars bedömning är det 70 hästar och till fyra dagars bedömning är det 105 hästar.

Varje anmälan avser en plats till det bedömningstillfället. Det är med andra ord tillåtet att överlåta sin plats till annan häst. Sådana ändringar behöver dock informeras bedömningsansvarige senast dagen innan den första bedömningsdagen. När bedömningen har börjat är det inte längre möjligt att göra ändringar av hästar. Byte av ryttare är tillåtet utan förbehåll.

Anmälningsavgifter hittar du här. Återbetalning av anmälningsavgiften är berättigad mot veterinärintyg eller intyg från bedömningsansvarige. 1.000 kr av anmälningsavgiften är administrativ kostnad som återbetalas inte.

Information om avelsbedömningar inklusive domarhandledning (uppdaterad info för 2017 kommer inom kort):

Avelsbedömningar 2016


Inför avelsbedömning:

Dessa kriterier skall vara uppfyllda i god tid innan anmälan till bedömning.

Hingst.

 • Hästpass med FEIF-id.
 • DNA testad mot mor o far.
 • Vaccinerad.
 • Spattröntgen godkänd och publicerad på WorldFengur. Gäller från och med 5 års ålder.
 • Fungerande chipnummer. Läs av chipet innan ni anmäler hästen.

Sto och valack.

 • Hästpass med FEIF-id.
 • Vaccinerad.
 • Fungerande chipnummer. Läs av chipet innan ni anmäler hästen.

Anmälan till bedömning hittar du i Hestur