newsline

Avelsbedömningar 2018unionjack2

Anmälan till avelsbedömning sker i Hestur

Följande är datum för avelsbedömningarna i Sverige 2018:

 • 10-11/5 : Stenholmen – inställd
 • 13-14/5 : Margaretehof
 • 24-26/5 : Romme
 • 1-3/6 : Backome
 • 12-14/6 : Wången
 • 16-17/6 : Mönsterås
 • 19-21/6 : Axevalla
 • 26-27/6 : Stenholmen
 • 22-24/7: Romme
 • 3-5/9 : Stenholmen
 • 15/9 : Grönåker (endast exteriör)

Observera att datumen är preliminära eftersom bedömningarna kan bli färre dagar beroende på antalet anmälda hästar. Max antal hästar till två dagars bedömning är 35. För tre dagars bedömning är det 70 hästar och till fyra dagars bedömning är det 105 hästar. Sista anmälningsdag är två veckor innan bedömningen börjar.

Varje anmälan avser en plats till det bedömningstillfället. Det är med andra ord tillåtet att överlåta sin plats till annan häst. Sådana ändringar behöver dock informeras bedömningsansvarige senast dagen innan den första bedömningsdagen. När bedömningen har börjat är det inte längre möjligt att göra ändringar av hästar. Byte av ryttare är tillåtet utan förbehåll.

Återbetalning av anmälningsavgiften är berättigad mot veterinärintyg eller intyg från bedömningsansvarige. 1.000 kr av anmälningsavgiften är administrativ kostnad som återbetalas inte.

Informationsbrochyr för avelsbedömningar 2018

Information om anmälan till avelsbedömning


Inför avelsbedömning:

Dessa kriterier skall vara uppfyllda i god tid innan anmälan till bedömning.

Hingst.

 • Hästpass med FEIF-id.
 • Fullständig härstamningskontroll registrerad i WorldFengur DNA
 • Vaccinerad.
 • Hingstar 5 – 12 år skall ha godkänd spattgranskning registrerad i WorldFengur S
 • Fungerande chipnummer. Läs av chipet innan ni anmäler hästen.

Sto och valack.

 • Hästpass med FEIF-id.
 • Vaccinerad.
 • Fungerande chipnummer. Läs av chipet innan ni anmäler hästen.