newsline

Avelsbedömningar 2020unionjack2

Anmälan till avelsbedömning sker i Hestur

Följande är datum för avelsbedömningarna i Sverige 2020:

22-24 maj – Romme
25-27 maj – Margaretehof
9-12 juni – Axevalla
15-16 juni – Wången
26-27 juni – Norrköping

28-30 augusti – Axevalla

 

Observera att datumen är preliminära eftersom bedömningarna kan bli färre dagar beroende på antalet anmälda hästar. Max antal hästar till två dagars bedömning är 35. För tre dagars bedömning är det 70 hästar och till fyra dagars bedömning är det 105 hästar. Sista anmälningsdag är två veckor innan bedömningen börjar. Ytterligare bedömningar kan även tillkomma.

Varje anmälan avser en plats till det bedömningstillfället. Det är med andra ord tillåtet att överlåta sin plats till annan häst. Det är möjligt att komma med ett sto eller valack istället för annat sto eller valack. Det är även möjligt att komma med en annan hingst, sto eller valack istället för anmäld hingst, dock återbetalas inte eventuell skillnad i anmälningsavgifter. Ändringar av hästar på bedömning behöver informeras bedömningsansvarige senast dagen innan den första bedömningsdagen. När bedömningen har börjat är det inte längre möjligt att göra ändringar av hästar. Byte av ryttare är tillåtet utan förbehåll.

Återbetalning av anmälningsavgiften är berättigad mot veterinärintyg eller intyg från bedömningsansvarige. 1.000 kr av anmälningsavgiften är administrativ kostnad som återbetalas inte.

Informationsbroschyr om Avelsbedömningar 2020

Information om anmälan till avelsbedömning


Inför avelsbedömning:

Dessa kriterier skall vara uppfyllda i god tid innan anmälan till bedömning.

Hingst.

  • Hästpass med FEIF-id
  • Fullständig härstamningskontroll registrerad i WorldFengur DNA
  • Vaccinerad
  • Hingstar 5 – 12 år skall ha godkänd spattgranskning registrerad i WorldFengur S
  • Fungerande chipnummer. Läs av chipet innan ni anmäler hästen

Sto och valack.