newsline

Betäckningslicens för hingsten

För att lösa licens gäller det för alla hingstar att fullständig härstamningskontroll DNAmåste finnas registrerad i WorldFengur

Hingstar i åldern 5 – 12 år måste ha godkänd spattgranskning S registrerad i WorldFengur samt vara fria från övriga genetiska defekter enligt SIF-avels defektlista. Hingstar med anmärkningar på testiklar som leder till registrering av T i WorldFengur är därav inte godkända för avel.

Om hingsten har betäckt i annat land än Sverige eller Island under föregående säsong krävs negativt CEM-test tagit efter att hingsten anlände i Sverige.

Om hingsten inte är bedömd krävs godkänd veterinärbesiktning vid första ansökan. Länk till veterinärbesiktningsintyg.


HINGSTLICENS, obegränsat antal ston
  • Hingsten skall vara totalbedömd på en FEIF bedömning

BLUP-LICENS, obegränstat antal ston

BLUP-LICENS, begränsad till 10 ston

GÅRDSHINGSTLICENS

Gäller för 1 sto som har identiskt ägarförhållande som hingsten registrerat i WorldFengur


Förutsättning för att förnyad licens ska utfärdas
  • Hingstägare och hingsthållare har följt gällande reglemente samt fullgjort angivna rapporterings- och redovisningsskyldigheter
  • Godkänd hingst får endast användas till ston som är registrerade i moderstamboken WorldFengur

Hur ansöker jag om licens för hingsten?