newsline

Avregistrering av häst som inte lever längre.

Det är alltid sorgligt när våra kära vänner lämnar oss. Detta är också något som vi skall meddela den ansvariga avelsorganisationen som i sin tur skall registrera hästens bortgång i moderstamboken WorldFengur samt makulera hästens pass.

Du behöver skicka in hästpasset inklusive tydlig information, skriven på ett papper i A4 storlek. Om du vill ha tillbaka det makulerade hästpasset behöver du även ange en returadress.

Detta behöver vi för att kunna registrera hästens bortgång:

  1. Hästpass i original.
  2. Datum för avlivning.
  3. Orsak (ålder, olycka, sjukdom, spatt, exteriöra fel, svaga ridegenskaper, lynnesfel eller annat)
  4.  Tydlig returadress om du vill att avelskansliet returnerar det makulerade hästpasset.

Skicka till:

SIF Avel
Avelskansli
Box 314
532 24 Skara