newsline

FEIF utbildning för nya avelsdomare

Publicerat den 12-11-2019

Utbildning för nya avelsdomare arrangeras av FEIF på Island dagarna 11-15 mars 2020. Sverige har möjlighet att skicka deltagare till denna utbildning som avslutas med ett prov för att bli internationell FEIF avelsdomare.

Krav för deltagande på utbildningen:

  1. BSc prov i husdjursvetenskap eller hippologi, veterinär eller jämförbar universitetsutbildning.
    1. Kunskap om hästens anatomi, rörelser och gångarter.
    2. Kunskap om statistik, husdjursavel och genetik, inklusive kunskap om egenskapernas arvbarhet, genetiska defekter och vanliga sjukdomar hos hästar.
    3. Kunskap om hästens beteende.
  2. Erfarenhet av träning och ridning av islandshästar och god ridkunskap. Kan rida alla typer av islandshästar och kan beskriva och värdera deras karaktär och vilja.
  3. Grundläggande kunskap om bedömningssystemet och FEIFs regelverk om avel och avelsbedömningar.

Mera utförlig information om vilka krav som ställs på avelsdomare samt om avelsdomarprovet hittar du under kapitel B1, Appendix 4 här: https://www.feiffengur.com/documents/General_Breeding2019.pdf

Anmälan till kursen sker via de nationella avelsorganisationerna. Anmälan för svenska kandidater skickas till Heimir Gunnarsson på avelsledare@sifavel.se senast 26 november inklusive bevis på förkunskaper i enlighet med de krav som FEIF ställer enligt ovan.

Vill du dela detta med dina vänner?