newsline

Uppdaterade avelsmål för Islandshästar

Publicerat den 22-10-2019

De senaste åren har det pågått arbete med att uppdatera den nuvarande beskrivningen av avelsmål för islandshästar och domarhandledning som är sedan 1990. På höstmötet i Sverige 2017 presenterade dr. Þorvaldur Kristjánsson, avelsledare på Island vad som var målet med arbetet och vilka idéer som man jobbade utifrån. På höstmötet 2018 presenterades ett första förslag till en domarhandledning samt ändring av viktfaktorer. Förslagen diskuterades på dessa möten och mötesdeltagare fick möjlighet att lämna synpunkter och komma med förslag till ändringar. På Island har det pågått en liknande process, med en rad möten hos avelsföreningarna där uppfödare har fått möjlighet att lämna synpunkter och komma med förslag. Under det senaste året har det ursprungliga förslaget genomgått ett antal mindre justeringar, utifrån synpunkter som har framkommit på alla möten med uppfödare, avelsdomare och andra experter inom området.

Det bör framgå att det inte handlar om några stora förändringar. Hästhållning, ridning och kunskap om hästen har ökat avsevärt de senaste 30 åren vilket innebär helt enkelt att det var dags att göra viktiga uppdateringar samt ändra beskrivningar. Initiativet till ändringarna kommer ifrån Island, där förslaget har bearbetats och är nu godkänt av det isländska hästavelsrådet. Även FEIFs avelsråd och avelsdomarkommitté har under ett par års tid diskuterat ändringarna som nu även är godkända där.

Avelsmålet och domarhandledning för islandshästar står i Isländska lagar och det är i slutändan alltid Island, som rasens moderland, som har det sista ordet när det kommer till ändringar. Första instans är FEIFs årsmöte i februari 2020 där delegater från alla länder får lämna sin röst. Om förslaget röstas igenom så är nästa instans en kommitté som består av FEIFs avelsledare, Islands avelsledare samt en representant från det isländska lantbruksministeriet. Om denna kommitté godkänner ändringarna så är sista instansen den isländska riksdagen, Alþingi, som behöver godkänna ändringar i lagen.

Nu börjar det med andra ord bli sista chansen att göra ändringar i de förslag som kommer till omröstning. Varje medlemsland i FEIF har möjlighet att föreslå ändringar, som måste framföras till FEIF senast 1 december. För oss i Sverige är det SIF Avels höstmöte den 23 november i Jönköping som är sista chansen för uppfödare och andra islandshästälskare att framföra sina synpunkter om de ska tas upp innan förslaget går till omröstning.

Här kan du se förslaget

Vill du dela detta med dina vänner?