newsline

Hingstlicenser i Sverige

Publicerat den 17-10-2019

I år är det 10 år sedan stora förändringar genomfördes i Sverige om krav på hingstar för att lösa licens. Det är därför rimligt att nu kolla över hur utvecklingen har varit sedan kraven ändrades. Innan ändringarna skulle hingstar uppnå minst 7,75 i totalpoäng på avelsbedömning för att kunna lösa licens och ändringen blev att minimum gränsen togs bort vilket innebär att sedan dess har alla totalbedömda hingstar kunnat lösa licens, oavsett bedömningspoäng.

I dokumentet nedan finns det diskussionsunderlag och ett antal förslag på förändringar.

Hingstlicenser i Sverige 2019

Vill du dela detta med dina vänner?