newsline

Betäckningssäsongen 2019

Publicerat den 23-05-2019

Från och med i år är det inte möjligt att lösa hingstlicens efter 15 september. Stoavgift är inte möjligt att betala efter 30 september.

Från och med i år krävs endast en stoavgift per sto och år. Det innebär att om du väljer att byta hingst under året behöver du inte betala en ny stoavgift utan informerar endast avelskansliet innan stoet betäcks med den nya hingsten.

Rapportering av betäckningar ska som vanligt vara bekräftad och klar i Hestur senast 31 december.

Vi vill även påminna alla hingsthållare och stoägare om följande:

1. Endast hingstar som har löst hingstlicens i Hestur kan rapportera betäckningar. Betäckningar som sker innan hingsten löser licens betraktas som utanför språngrulla. Samtliga hingstar som har löst licens finns i hingstkatalogen i Hestur.

2. Innan stoet betäcks ska stoavgiften vara betald. Det är inte möjligt att rapportera betäckningar på ston som inte har betald stoavgift. Betäckningar som sker innan stoavgiften är betald betraktas som utanför språngrulla.. Stoavgiften betalas i Hestur.

3. Om födelsedatum inte stämmer med rapporterat betäckningsdatum (t.ex. dräktighet kortare än 290 dygn) kan fölet inte vara resultat av den rapporterade betäckningen.

Det är på hingsthållarens ansvar att se till att alla betäckningar rapporteras, oavsett dräktighet.

Vill du dela detta med dina vänner?