newsline

Avelsdag på Grönåkers farm – 15 september

Publicerat den 15-08-2018

Varmt välkomna till en avelsdag på Grönåkers farm i Västerbottens län med föredrag, exteriörbedömning samt föl- och unghästmönstring. Domare och föreläsare är Dr. Þorvaldur Kristjánsson, avelsledare på Island, samt Heimir Gunnarsson, avelsledare för islandshästar i Sverige. Föl- och unghästmönstringen är öppen för ston, från föl till och med 3 års ålder samt hingstar som är föl och allt upp till 2 års ålder. Alla hästar 3 år och äldre är väkomna till en exteriörbedömning. Anmälan av hästar sker via Hestur där åskådare också kan köpa biljett till hela dagen, inklusive lunch, fika och kvällsmat för endast 250 kr. Deltagande på föreläsningar ingår för en person i anmälningsavgiften till exteriörbedömning och föl- och unghästmönstringen.

Lördag 15 september

10:00     Föredrag: Exteriörens betydelse för hästens ridbarhet

Dr. Þorvaldur Kristjánsson berättar om hur hästens exteriör skapar förutsättningar för ridbarheten och hur bedömning av hästens exteriör går till. Föredraget baseras på Þorvaldurs revolutionerande doktorsavhandling som handlade om just sambandet mellan exteriör och ridegenskaper på Islandshästar. Þorvaldur är avelsledare på Island tillika en av de mest erfarna avelsdomarna på Islandshästarn. Han leder dessutom just nu det arbete som pågår med utvecklingen av bedömningssystemet för Islandshästar och domarhandledningen.

12:00        Lunch

13:00     Exteriörbedömning

De anmälda hästarna bedöms enligt FEIFs officiella bedömningssystem. Efter avslutad bedömningen av varje häst går domarna genom sina beslut med förklaringar för ägare och publik.

14:30     Föl- och unghästmönstring

Domarna studerar fölen och unghästarnas exteriör, rörelser och karaktär. Hästarnas egenskaper värderas på en linjär skala och domarna berättar för både publik och hästägare om hästens förutsättningar som ridhäst utifrån det som är synligt i dagsläget.          

17:30        Kvällsmat

19:00     Framtiden för Islandshästaveln i Sverige

Heimir Gunnarsson, avelsledare för islandshästar i Sverige berättar om hur avelssystemet för Islandshästar ser ut i Sverige i dag och vilka förändringar som kan väntas. Här blir det också tid för diskussioner och möjlighet för närvarande att framföra sina synpunkter och idéer.

21:00        Slut

Vill du dela detta med dina vänner?