newsline

Årets uppfödare – nya regler

Publicerat den 18-04-2018

Under många år har poängberäkningsformel använts för att få fram poäng för visade hästar som uppnått 7,50 eller högre i totalpoäng vid en avelsbedömning. Dessa poäng har sedan samlats för alla hästar från samma uppfödare för att räkna ut vem som är årets uppfödare. Det innebär att antalet bedömda hästar väger väldigt tungt i förhållande till andra faktorer som är av betydelse. Idéen bakom nomineringen är att lyfta fram uppfödare som deltar aktivt i avelsprogrammet för Islandshästar. För att minska vikten av antalet hästar och ta med i beräkningarna uppfödarens deltagande i avelsprogrammet görs nu följande ändringar i reglerna om nomineringar av årets uppfödare:

  1. Det är nu endast de tre högst bedömda hästarna från varje uppfödare som räknas enligt samma poängberäkningsformel som tidigare
  2. Andelen bedömda ston i årskullarna 5, 6 och 7 år från varje uppfödare omsätts till poäng
  3. Avkommopremierade hästar ger också poäng

Regeln ser nu ut så i sin helhet:

Nomineringar baseras på resultat från avelsbedömning av svenskfödda hästar, oavsett bedömningsland. Hästar som räknades med hos årets uppfödare föregående år räknas inte med. Uppfödare som har inte skött redovisning av t.ex. betäckningar, språngrulla, eller på annat sätt åsidosatt gällande regler kan inte komma i fråga för nominering till utmärkelsen.

Poängberäkning:

  • Tre högst bedömda hästarnar från varje uppfödare, med samma gårdsnamn, efter ålderskorrigering av totalpoängen.
  • Sto eller hingst från uppfödarens gårds-id som får klass I för avkommor ger ytterligare 0,5 poäng. Sto eller hingst från uppfödarens gårds-id som får hederspremie för avkommor ger ytterligare 1,0 poäng.
  • Andelen bedömda ston i årskullarna 5, 6 och 7 år ger poäng motsvarande två gånger procentsatsen (t.ex. sammanlagt 10 registrerade ston i de årskullarna varav 6 är bedömda = 2 x 0,6 poäng = 1,2 poäng).

Om två gårdar hamnar på samma poäng: 1. Uppfödaren som har högre andel bedömda ston i de tre årskullarna, 2. Uppfödaren som har högre bedömd individ.

Formel för poängberäkning:

Σi ((xi + cj)2 + 2(xi + cj))

där i = 1,…n; där n är antal hästar och j = 4,5,6,7 beroende på varje hästs ålder, x = totalpoäng från avelsbedömning – 7,50.

Konstanter:  c4 = 0.30  (4 år)

c5 = 0.15 (5 år)

c6 = 0.05 (6 år)

c7 = 0.00 (≥7 år)

Vill du dela detta med dina vänner?