newsline

Tävlar du i passgrenar?

Publicerat den 08-03-2018

På SLU pågår nu en genetisk undersökning av prestation hos islandshästar som tävlar i passlöp.

Syftet med denna studie är att undersöka hur mutationer (genetiska förändringar) i tre olika gener involverade i motorfunktion, hastighet, muskulatur, minne och förmågan att lära, påverkar islandshästars prestation . Vi har för avsikt att belysa vad som gör en häst en ”elite racer” i passgång genom att undersöka både fysiska och psykiska faktorer som har ett direkt inflytande i deras förmåga att gå i passgång i mycket hög hastighet. Vi vill också studera faktorer som hästarnas temperament och inlärningsförmåga.

För studien behöver de hästar som tävlar eller har tävlat i P1, P2 eller P3 (och som har tävlingsresultat registrerat i WorldFengur). Allt som behövs är några hår från hästens svans. Du får skickat allt material som behövs för att ta provet och fyller i ett frågeformulär som också innehåller instruktioner om provtagningen. Här hittar du frågeformuläret!

Om du är intresserad att delta i studie med din häst eller känner någon som vill vara med får du gärna mejla till laba0004@stud.slu.se för att få skickat provtagningsmaterial.

 

Vill du dela detta med dina vänner?