newsline

Viktig information för hingsthållare

Publicerat den 21-11-2017

Enligt Jorbruksverkets föreskrifter är det hingsthållarens ansvar att rapportera alla betäckningar. Detta skall enligt moderstambokens regler vara gjort senast den 31 december betäckningsåret. Föl som är resultat av betäckning som inte är rapporterad betraktas som ”föl utanför språngrulla” och kräver härstamningskontroll mot både fader och moder för att vara behöriga att registreras som islandshästar.

Information om hur du rapporterar betäckningar hittar du här: http://sifavel.se/?page_id=4131 

Det är först när hingsthållare har klickat på knappen ”Bekräfta och skicka språngrulla” som rapporteringen anses vara klar. Vi vill uppmana alla hingsthållare att vara uppmerksamma på att alla betäckningar finns med i listan. Observera att status har ändrats till ”klar” på alla betäckta ston innan du bekräftar och skickar språngrullan.

Vill du dela detta med dina vänner?