newsline

Upprop avseende missbildningar på islandsföl

Publicerat den 17-10-2017

Vi har uppmärksammat att det varje år föds ett antal Islandsföl med missbildning av underkäken i form av kraftigt underbett, ofta i kombination med symtom på omogenhet i leder och stödjevävnad som gör att dessa föl kan ha svårt att resa och röra sig. De kan även ha trasiga/rupturerade sträcksenor. Om fölet kan och får leva vidare läker sträcksenorna och stödjevävnaden mognar. Med tiden kan underbettet bli mindre uttalat på en del medan andra bibehåller sitt kraftiga underbett. Det finns ett syndrom beskrivet där stoet går över tiden men fölet synes vara prematurt (outvecklat) och där sköldkörteln är förstorad. De värst drabbade fölen överlever oftast inte utan avancerad veterinärvård och måste i vissa fall avlivas.

Undertecknade vill komma i kontakt med uppfödare som har fått föl med denna missbildning för att kunna studera detta och se om det finns genetisk eller annan bakgrund.

Är du intresserad att bidra till forskningen och kartläggningen av detta syndrom? Första steget är att uppskatta hur många föl som föds med detta syndrom årligen och därefter göra en vetenskaplig studie av materialet vi får in.

Vi önskar att du mailar ansvariga för detta projekt om du de senaste åren fått ett föl med detta syndrom och hästen fortfarande finns i livet. Har du frågor avseende projektet får du även gärna maila oss

Maila till;

rebecka.frey@anicura.se

 

Ansvariga för projektet är:

Rebecka Frey, leg vet, chefveterinär AniCura Norsholms Djursjukhus
Ove Wattle, leg vet, Docent i stordjurskirurgi, SLU
Gabriella Lindgren, Docent, Universitetslektor i molekylärgenetik vid SLU i Uppsala

Vill du dela detta med dina vänner?