newsline

Utbildningsdagar för bedömningspersonal

Publicerat den 05-02-2014

För att bygga upp en fungerade platsorganisation och ha tillgång till lokala funktionärer arrangeras särskilda utbildningsdagar för registrator och mätpersonal.

Registrator
Datum: 29 mars
Plats: Mälardalen, återkommer om exakt plats senare
Kursansvarig: Arne Rulander
Det som krävs för att deltaga är vana vid att jobba med dator och gärna lite stresstolerans.

Mätpersonal
Datum: 5-6 april
Plats: Backome Gård
Kursansvarig: Thorvaldur Arnasson

Vill man delta på någon av utbildningarna skickar man en anmälan via email till goran.haggberg@telia.com
Ange vilken kurs du vill delta på samt ditt namn, telefon och email.

Vill du dela detta med dina vänner?